Otisk

Informace podle § 5 TMG

wallPen GmbH

Werkstrasse 15
57537 Wissen

Německo

 

Registr společností: HRB 25258
Registrační soud: Montabaur

 

Zastoupen: Andreas Schmidt

Kontakt

Telefon: +49 (0) 2742 96680 0
E-mail: info@wallpen.com

IČ DPH

Identifikační číslo pro daň z prodeje podle § 27a Umsatzsteuergesetz:
DE308939911

Redakční odpovědnost

Andreas Schmidt

Rozhodování spotřebitelských sporů/Univerzální orgán pro řešení sporů

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

Zodpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme v souladu s § 7 odst.1 TMG podle obecných právních předpisů odpovědní za vlastní obsah těchto stránek. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíte o konkrétním porušení. Jakmile se o takovém porušení dozvíme, okamžitě takový obsah odstraníme.

Zodpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy zodpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o porušení zákona přiměřená. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. K reprodukci, úpravám, šíření a jakémukoli využití mimo rámec autorských práv je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah této stránky nebyl vytvořen provozovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.

 

Web design & Vývoj webových stránek

heimseiten.de - Webdesign aus Köln

Díky za skvělou práci, Nielsi! :-)

 

Právo na obrázek
Adobe Stock
Freepik

wallPen GmbH

 

Tento překlad má pouze informativní charakter. Právně závazná je pouze aktuální německá verze.