Tryk

Informationer i henhold til § 5 TMG

wallPen GmbH

Werkstrasse 15
57537 Wissen

Tyskland

 

Handelsregister: HRB 25258
Registerret: Montabaur

 

Repræsenteret af: Andreas Schmidt

Kontakt

Telefon: +49 (0) 2742 96680 0
E-mail: info@wallpen.com

Moms-id

Salgsmomsidentifikationsnummer i henhold til § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE308939911

Det redaktionelle ansvar

Andreas Schmidt

Tvistbilæggelse for forbrugere/universelt tvistbilæggelsesorgan

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

Hovedansvar for indhold

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i henhold til § 7 stk. 1 TMG i henhold til de generelle love. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjemand eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet.

Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i henhold til generelle love forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er dog kun muligt fra det tidspunkt, hvor man har kendskab til en konkret overtrædelse. Når vi bliver opmærksomme på sådanne overtrædelser, fjerner vi straks indholdet.

Hovedansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne hjemmesider fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor kan vi heller ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkingen.

En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete beviser for en overtrædelse af loven. Hvis vi bliver opmærksomme på en overtrædelse, fjerner vi straks sådanne links.

Copyright

Indholdet og de værker, der er skabt af operatørerne på disse sider, er underlagt tysk lovgivning om ophavsret. Reproduktion, redigering, distribution og enhver form for udnyttelse uden for rammerne af ophavsretten kræver skriftlig tilladelse fra den respektive forfatter eller ophavsmand. Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.

Så længe indholdet på denne side ikke er skabt af operatøren, respekteres tredjeparters ophavsret. Især indhold fra tredjeparter er identificeret som sådant. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, beder vi dig om at underrette os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, fjerner vi straks indholdet.

 

Billederettigheder
Adobe Stock
Freepik

WallPen GmbH
Diverse