Ile mogę zarobić dzięki wallPen®?

Wybierz żądaną konfigurację
230
3
Odpowiada to wykorzystaniu 8,33%
Months
%
%
Zysk na miesiąc 7.223 Zakup zwróci się po 6 months
Urządzenie jest 1 hours wykorzystywane na dzień roboczy

 

 

Konfiguracje wallPen®

  • wallPen® Basic: podstawowa jednostka z konfiguracją osi pionowej do 2,4 metra
  • wallPen® Premium: Pakiet podstawowy z zestawem szyn prowadzących o długości 6,4 metra i elastyczną konfiguracją osi pionowej od 1,7 do 4 metrów
  • wallPen® Premium + biały nadruk: Pakiet premium z licencją i piątą głowicą drukującą do białego nadruku

 

Cena sprzedaży za m²

Wybierz tutaj cenę netto, po której oferujesz drukowanie na ścianie. W Europie Środkowej ceny od 210 do 250 euro za m² są dość powszechne.

 

Powierzchnia druku na dzień roboczy

Określ tutaj, ile metrów kwadratowych na dzień roboczy będziesz drukować średnio dziennie. (Obliczenia te opierają się na wydajności druku wynoszącej dwa metry kwadratowe na godzinę, co odpowiada głównie wykorzystaniu najwyższego poziomu jakości. W przypadku wielu projektów wystarczy niższy poziom jakości z wydajnością od 4 do 5 metrów kwadratowych na godzinę, co znacznie zwiększa zysk. Kalkulacja opiera się na dwudziestu dniach roboczych w miesiącu po osiem godzin.  

 

Kwota finansowania

Cena zakupu wallPen Premium wraz ze szkoleniem

 

Okres finansowania

Ten przykład zakłada pełne finansowanie przez Twój bank na okres 5 lat. Jest to dość powszechne na rynku, ponieważ w większości krajów urządzenie jest odpisywane do celów podatkowych przez sześć lat.

 

Stopa procentowa

Obecnie powszechnie stosowana stopa procentowa finansowania, która jednak nie ma dramatycznego wpływu na ostateczny wynik tych obliczeń. 

 

Miesięczna rata

Miesięczna rata finansowania przez całkowity okres pięciu lat w celu pełnej amortyzacji urządzenia.

 

Koszty dystrybucji

Aby obliczenie ROI było jak najbardziej realistyczne, od przychodów odliczana jest zryczałtowana stawka w wysokości jednej czwartej całkowitego przychodu na marketing i pozyskiwanie nowych projektów i klientów. Te koszty dystrybucji mają zatem znaczący i bezpośredni wpływ na przychody.

 

Wynagrodzenie godzinowe pracownika

Wynagrodzenie pracownika za obsługę wallPen. Koszty podróży, montażu i demontażu są zazwyczaj fakturowane osobno i dlatego nie są tutaj uwzględnione. 

 

Zysk na miesiąc

Skorygowany zysk na miesiąc po odjęciu kosztów dystrybucji, stopy finansowania i godzin pracy pracownika.